Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PSZOK - wstrzymanie odbioru odpadów remontowych i wielkogabarytowych

U W A G A

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu wstrzymał odbiór odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w tym również z PSZOK w Komprachcicach ul. Rolnicza 6. W związku z tym odpady wielkogabarytowe, budowlane oraz remontowe NIE będą odbierane aż do odwołania.  

Nadal oddawać można do PSZOK pozostałe grupy odpadów.

Wersja XML