Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU

Fundacja Kronenberga już po raz piaty organizuje konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku”. Jego głównym celem jest zachęcanie do zakładania małych firm oraz prezentacja i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.

Do konkursu może przystąpić każdy przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
 
Ponadto przedsiębiorcy musza spełniać wymogi poszczególnych kategorii:
- Głównej: przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2007 roku
- Beginners: przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed 1 października 2008 roku i nie ukończyli 32 lat
- Mikro: dla przedsiębiorców którzy zarejestrowali działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2007 roku, zatrudniają nie więcej niż 3 pracowników, a ich dochód nie przekroczył 500 000 zł w roku poprzedzającym przystąpienie do konkursu
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 17 kwietnia 2009 roku.
 
Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia oraz pozostałe informacje dostępne są na stronach:
www.kronenberg.org.pl  
www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6158.htm
oraz pod numerem tel. (22) 826 83 24 w.14 lub e- mail: mikro@kronenberg.org.pl
 
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka  
Wersja XML