Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program LIFE

Brak opisu obrazka

Gmina Komprachcice od sierpnia 2021r. przystąpiła do Projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 — LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach realizacji projektu utworzono stanowisko Gminnego Koordynatora POP, który jest odpowiedzialny za prowadzenie działań, mających na celu poprawę jakości powietrza w naszej Gminie.

Program Life to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

W celu realizacji zadań projektu Life, w pierwszej połowie 2022 roku zostaną przeprowadzone spotkania edukacyjne organizowane przez Gminnego Koordynatora POP. Spotkania mają za zadanie budowanie świadomości społecznej w zakresie realizacji inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza. Gminny Koordynator ma przybliżyć problem złego stanu powietrza oraz jego skutków dla zdrowia ludzkiego.

W trakcie spotkań mieszkańcy Gminy będą mieli możliwość zgłębienia wiedzy nie tylko na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń powietrza, ale również otrzymają informacje odnośnie pozyskiwania środków finansowych.

Brak opisu obrazka

Wersja XML