Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Asystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

  Brak opisu obrazka  

 

PROGRAM ”ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2022

Gmina Komprachcice informuje, iż przystąpiła do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego począwszy od 21 lutego 2022 r. do grudnia 2022 r.

CEL

Cel programu to rozpowszechnienie usług asystenta, a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. 

ADRESACI

Program adresowany jest do:

Dodatkowym założeniem programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

LIMIT GODZINOWY USŁUG ASYSTENTA

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

WAŻNE

 

 

Wersja XML