Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czyste powietrze

czyste_powietrze_logo_v12-02-1.jpeg

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO- INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

W dniu 31 maja 2021r. zostało podpisane porozumienie z WFOŚiGW w Opolu w zakresie realizacji Programu Czyste Powietrze. W ramach tego Porozumienia od 31 maja czynny jest punkt konsultacyjno-informacyjny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy.

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3

Tel. 77 4031700

GODZINY PRACY PUNKTU:

poniedziałek 17:00 - 20:00

wtorek  15:30 - 17:00

środa 8:00 - 10:00

czwartek 8:00 - 11:00

W punkcie można zarówno skonsultować, jak i uzyskać pomoc przy wypełnieniu wniosku.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

"Czyste powietrze", to program rządowy, dzięki któremu możemy otrzymać dofinansowanie na wymianę źródeł ogrzewania, mikroinstalację fotowoltaiczną, termomodernizację domu, tj. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa czy też dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy). Możliwość uzyskania pomocy finansowej uzależniona jest przede wszystkim od wysokości dochodów.

Program skierowany jest dla osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W celu złożenia wniosku za pośrednictwem Punktu niezbędne jest posiadanie następujących dokumentów oraz informacji:

 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

https://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze

Wymagana dokumentacja dla wniosków składanych w ramach programu dostępna jest na stronie:

https://portal.wfosigw.opole.pl/ciezka-przez-wfoigw

 

 

 

Wersja XML