Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów

Wójt Gminy Komprachcice ogłasza akcję bezpłatnej sterylizacji, kastracji psów i kotów właścicielskich oraz wolno żyjących z  terenu Gminy Komprachcice

Zadanie realizowane jest w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w 2021 r., przy współfinansowaniu przez Ogólnopolską Fundację na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ”. Akcja potrwa do dnia 15 października 2021r. lub do wyczerpania puli środków.

Przyjmowanie zgłoszeń od 1 kwietnia br. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w akcji, właściciel zwierzęcia:

 DOCWniosek o dofinansowanie zabiegu.doc (54,00KB)

plakat.jpeg

Wersja XML