Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jakie sprawy można załatwić:

  1. Przeprowadzanie spraw w zakresie zamówień publicznych wszelkiego rodzaju inwestycji,
  2. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
  3. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
Wersja XML