Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samodzielne stanowisko ds. rozwoju gminy

Jakie sprawy można załatwić:
 

 1. Wydawanie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. Koordynowanie prac nad strategią rozwoju gminy,
 3. Prowadzenie spraw związanych z promowaniem gminy,
 4. Współpraca z zagranicą w ramach porozumień partnerskich,
 5. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych,
 6. Wydawanie decyzji dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy.
Wersja XML