Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powszechny Spis Rolny 2020

Wójt Gminy Komprachcice - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Brak opisu obrazka

 

Wszelkie informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komprachcice pod adresem:  https://bip.komprachcice.pl/4434/2047/powszechny-spis-rolny-2020.html

Wersja XML