Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

Na podstawie komunikatu Wojewody Opolskiego, stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa CoVID-19

Wójt Gminy Komprachcice na naradzie z Dyrektorami i Kierownikami Jednostek Organizacyjnych Gminy Komprachcice, ustalił co następuje:

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

                                                                                                   Wójt Gminy Komprachcice

                                                                                                       Leonard Pietruszka

Wersja XML