Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty i ostrzeżenia

 • Remont A4 - zmiana organizacji ruchu

  Brak opisu obrazka

  Od 20.10.2021r. nastąpi wdrożenie czasowej organizacji ruchu dla etapu 4 remontu autostrady A4 od km 269+575 do km 274+795.

  Data publikacji: 20-10-2021 00:02
 • Komunikat GIOŚ z dnia 24.09.2021

  Brak opisu obrazka

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego dla BaP w powietrzu

  Data publikacji: 24-09-2021 13:30
 • Komunikat GIOŚ z dnia 25.05.2021

  Brak opisu obrazka

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 mikrogramów/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

  Data publikacji: 25-05-2021 13:30
 • Komunikat GIOŚ nr 2 z dnia 22.04.2021.

  Brak opisu obrazka

  Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 mikrogramów/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

  Data publikacji: 22-04-2021 13:30
 • Komunikat GIOŚ nr 1 z dnia 22.04.2021

  Brak opisu obrazka

  Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 nanogram/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

  Data publikacji: 22-04-2021 13:30
 • Komunikat GIOŚ z dnia 24.02.2021

  Brak opisu obrazka

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

  Data publikacji: 24-02-2021 15:01
Wersja XML