• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego  na lata 2014 - 2020

DOC„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”.doc
PDFWspólna akcja segregacja - działania informacyjno-promocyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa.pdf
PDFTermomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku.pdf
PDFCzas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej.pdf
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDFRewitalizacja parku w Domecku - udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych.pdf

Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

PDFW unihokej gramy, gramy w całej Europie.pdf
PDFOdlotowa Gmina - partnerstwo bez granic.pdf
 

Ministerstwo Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

PDFZakup sprzętu dla jednostek OSP w Gminie Komprachcice.pdf

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

PDFRozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Komprachcice.pdf
 

Wersja XML

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice
tel. +48 77 403 17 00 - 02
fax +48 77 403 17 25
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7356194
w tym miesiącu: 67968
dzisiaj: 1875