Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Forum Seniorów

W październiku br.  Marszałek Województwa Opolskiego zatwierdził skład Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego. Miło nam poinformować, że członkiem Forum z Gminy Komprachcice została Pani Monika Poremba. Gratulujemy!

Kadencja Forum trwa 4 lata. Ma ono charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w zakresie polityki senioralnej w województwie opolskim. Do zadań Forum należy:

1. opracowanie założeń funkcjonowania i trybu wyboru przedstawicieli seniorów przy Marszałku Województwa Opolskiego
2. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących seniorów
3. wyrażanie postulatów, wniosków  w obszarze perspektywy senioralnej
4. wyrażanie opinii w zakresie narzędzi polityki senioralnej województwa opolskiego
5. wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących działań na rzecz seniorów
6. rozpoznawanie potrzeb społeczeństwa województwa opolskiego w zakresie działań na rzecz seniorów oraz planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb
7. powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych.

 

 

Wersja XML