Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
ul. Rolnicza 6, Komprachcice
tel. 77 46 46 234

PSZOK przyjmuje odpady (z zastrzeżeniem możliwości nie przyjęcia odpadów w sytuacji gdy kontener na dany rodzaj odpadu jest pełen lub gdy kontener został zabrany do opróżnienia):
w poniedziałki i środy od godz. 13:00 do 17:00;
w piątki od godz. 7:00 do 13:00;
w każdą I i III sobotę miesiąca w godz. od 11:00 – 13:00;
we wtorki i czwartki - nieczynne.

PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Komprachcice po okazaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można oddać nadmiar wyprodukowanych odpadów, a w szczególności:
1. szkło w tym kolorowe i bezbarwne,
2. papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale,
3. odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe,
4. meble i odpady wielkogabarytowe,
5. przeterminowane lekarstwa i chemikalia,
6.   zużyte akumulatory,
7.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8.  zużyte opony,
9. odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone.

JPEGPSZOK - dobre rady.jpeg

Wersja XML

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice
tel. +48 77 403 17 00 - 02
fax +48 77 403 17 25
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7633764
w tym miesiącu: 17466
dzisiaj: 73

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1