Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe plany zagospodarowania dla Osin i Komprachcic

Na czerwcowej sesji Rada Gminy Komprachcice podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny i Komprachcice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów zagospodarowania na piśmie, w siedzibie Urzędu Gminy Komprachcice, w terminie do dnia 14 sierpnia br. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Poniżej ogłoszenia Wójta Gminy Komprachcice w przedmiotowej sprawie.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML