Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ciąg pieszo-rowerowy Polska Nowa Wieś - Wawelno

Zadanie pt. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 zostało zgłoszone przez mieszkańców do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przeszło poprawnie ocenę formalną. Kolejnym krokiem jest głosowanie. Zadania, które otrzymają największą liczbę głosów zostaną zrealizowane i sfinansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Pomóżcie wybudować ciąg pieszo-rowerowy w Polskiej Nowej Wsi i Wawelnie w drodze wojewódzkiej nr 429 i 435. Wystarczy tylko raz zagłosować! Od głosowania nie są pobierane żadne opłaty.

Głosować mogą osoby, które ukończyły 16 lat i zamieszkują na terenie powiatu opolskiego (nie Opola).

Jedna osoba może zagłosować tylko raz. Przez internet tutaj i wtedy należy wybrać kartę powiatu opolskiego i w zadaniach o zasięgu powiatowym wybrać zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435.

Można również zagłosować pobierając kartę do głosowania u sołtysa, dyrektora szkoły lub przedszkola na terenie naszej gminy oraz w Urzędzie Gminy Komprachcice, następnie wypełnić i oddać sołtysowi, dyrektorowi szkoły lub przedszkola lub w Urzędzie Gminy wrzucając do urny w pokoju nr 1. Wszystkie głosy będą przekazane do Urzędu Marszałkowskiego.

Zadanie, które otrzyma największą liczbę głosów zostanie zrealizowane i sfinansowane z budżetu Marszałka Województwa.

Poniżej wzór jak wypełnić kartę.

1 str.jpeg         2 str.jpeg

 

Wersja XML