Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIII Sesja Rady Gminy Komprachcice

W dniu 28 lutego br. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Komprachcice. Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

 1. przyjęcia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na rok 2017;
 2. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice;
 3. określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 4. określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów;
 5. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
 6. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;
 7. udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawelnie;
 8. zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
 9. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice i Przewodniczącego Rady Gminy Komprachcice.

Wszystkie podjęte uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

 

Wersja XML