Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOMPRACHCICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

 I PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2022 ROKU

 

I n f o r m u j e m y, że:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku mieści się nadal w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komprachcicach, ul. Opolska 3, w dniach:

tel. 782 549 361

Rodzaj świadczenia:pomoc prawna/mediacja

 

Niniejsza informacja przesłana została przez Panią Halinę Śmieja z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Opolu tel. 775415169 do Urzędu Gminy w  Komprachcicach w celu jej upublicznienia na stronach internetowych Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

Do pobrania:
DOCWzór oświadczenia.doc (32,50KB)
PDFWykaz punktów darmowej porady prawnej 2022.pdf (118,55KB)
PDFNieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja.pdf (221,48KB)
PDFJednostki nieodpłatnego poradnictwa 2022.pdf (281,84KB)
PDFinformator - darmowa pomoc prawna.pdf (2,22MB)
 

Wersja XML