Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prace nad Strategią rozwoju Gminy

Ponad trzydzieści osób głowiło się wczoraj tj. 25 sierpnia nad mocnymi i słabymi stronami naszej Gminy. Zadanie to niełatwe  więc tym bardziej dziękujemy wszystkim obecnym za udział w spotkaniu, cenne uwagi i spostrzeżenia. Dla nieobecnych wkrótce uruchomimy ankietę na stronie internetowej Gminy umożliwiając dopisanie mocnych lub słabych stron Gminy. W połowie września projekt Strategii Rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2016-2020 z perspektywą do 2025 zostanie przedłożony do konsultacji mieszkańcom na stronie internetowej Gminy oraz w Urzędzie Gminy.

Brak opisu obrazka

Wersja XML