• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Informuje się mieszkańców Gminy Komprachcice, iż w wyniku podjętych działań naprawczych jakość wody z wodociągu grupowego Prószków obejmującego swym zasięgiem m. in. gm. Komprachcice spełnia już wymagania bakteriologiczne określone w załączniku nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Obecnie jakość wody jest zgodna z obowiązującymi normami i jest przydatna do spożycia.

Na potwierdzenie powyższego faktu w załączniu wyniki badań sporządzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Opolu.

PDFpróbki dot.badań wody.pdf

Wersja XML

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice
tel. +48 77 403 17 00 - 02
fax +48 77 403 17 25
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7568429
w tym miesiącu: 61691
dzisiaj: 4097

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1