Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Planowanie przestrzenne - pliki do pobrania

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.docx
DOCWniosek o wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
DOCWniosek o ustalenie warunków zabudowy.doc
 

Wersja XML