Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania z Referatu Finansowego
Podatki i opłaty lokalne
Księgowość podatkowa

Pliki do pobrania z Referatu Budownictwa, gospodarki Gruntami i Budownictwa
Drogi
Działalność gospodarcza
Ochrona środowiska
Planowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Pliki do pobrania z Urzędu Stanu Cywilnego i samodzielnego stanowiska ds. obywatelskich
Ewidencja ludności
Dowody osobiste

Pliki do pobrania - urzędowe formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:
PDFPPF.pdf - dla osób fizycznych
PDFPPPR.pdf - dla osób prawnych

Pliki do pobrania - wnioski o karty Opolski Senior i Opolska Rodzina
PDFwniosek - karta opolska rodzina - 2019-2029.pdf
PDFwniosek - karta opolski senior - 2019-2029.pdf
PDFRegulamin karty Opolska rodzina.pdf
PDFRegulamin karty Opolski senior.pdf
PDFUpoważnienie.pdf
 

Wersja XML