Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zintegrowany Informator Pacjenta

ZIP.jpeg

Informacja na temat systemu Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), który zostaje wdrożony  od 1 lipca 2013r.

Narodowy Fundusz Zdrowia oddaje w ręce pacjenta ogólnopolski serwis danych o jego leczeniu i  finansowaniu świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

System składa się z czterech głównych części - Serwisu informacyjnego Twój Portal, Informatora Gdzie się leczyć, Rejestru Usług Medycznych oraz zakładki Prawo do świadczeń zdrowotnych.

W następnych etapach system będzie umożliwiał :

W związku z powyższym Opolski Oddział Wojewódzki NFZ prowadzi szeroko zakrojoną kampanię medialną na temat ww. systemu. Upowszechnianie informacji w tej kwestii odbywa się zarówno wśród realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej, jak i pacjentów. Dlatego w celu dotarcia do jak największej grupy mieszkańców Opolszczyzny pragniemy wykorzystać wszelkie możliwe kanały informacyjne. Zamieszczenie znaku graficznego systemu wraz z odesłaniem na stronę OOWNFZ  - http://www.nfz-opole.pl/swiadczeniobiorcy/komunikat_ZIP.html przyczyni się do propagowania informacji na temat ZIP.

Wszelkich informacji ww. sprawie udziela Wydział Organizacyjny nr tel. 77- 40-20-116 lub 77-40-20-115., adres e-mail: lub .

Wersja XML