Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności pozostałe

  • Obwieszczenie

    Data publikacji: 19-02-2020 09:24
  • Informacja

    Brak opisu obrazka
    Data publikacji: 13-11-2018 08:54
  • Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

    Brak opisu obrazka
    Data publikacji: 09-10-2017 15:01
  • Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych

    Brak opisu obrazka
    Projekt - projekt pn. „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, realizowany przez Izbę Rzemieślniczą z siedzibą w Opolu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9. Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.2. Rozwój kształcenia zawodowego. Poddziałanie 09.02.02 - wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr  RPOP.09.02-IP.03-16-001/16, zawartej między Województwem Opolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, a Izbą Rzemieślniczą w Opolu. Projekt realizowany będzie w okresie 01.03.2017 – 31.08.2018.
    Data publikacji:
  • Komunikat dotyczący uruchamiania syren

    Brak opisu obrazka
    Komprachcice, 05-06-2017 r. KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE W SPRAWIE KRAJOWEGO ĆWICZENIA RENEGADE –SAREX 17/I.   Zawiadamiam mieszkańców Gminy Komprachcice , że w dniach 6 - 8 czerwca 2017r. odbędzie się  „ĆWICZENIE RENEGADE-SAREX 17/I z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”.  
    Data publikacji:
  • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

    Brak opisu obrazka
    Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice
    Data publikacji:
  • Informacja - godziny pracy Urzędu

    Brak opisu obrazka
    INFORMACJA W dniu 14 kwietnia 2017 r., tj w Wielki Piątek, Urząd Gminy w Komprachcicach czynny będzie do godz. 12.00. Do godziny 14.30 pełniony będzie dyżur: - w sekretariacie Urzędu, na I piętrze, - w Urzędzie Stanu Cywilnego.
    Data publikacji: 13-04-2017 10:48
  • Tydzień mediacji

    Brak opisu obrazka
    Tydzień Mediacji – 20 października 2016 roku Międzynarodowy Dzień Mediacji Podczas Tygodnia Mediacji prowadzone będą dyżury przez mediatorów z Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich i Komendy Miejskiej Policji w Opolu, podczas których będzie można dowiedzieć się co to jest mediacja, w czym może pomóc i jak ułatwić rozwiązywanie pozasądowe sporów.
    Data publikacji: 17-10-2016 16:45
  • Informacja

    Brak opisu obrazka
    Informacja dotycząca przeprowadzenia inwentaryzacji dzików na terenie Nadleśnictwa Prószków.
    Data publikacji: 13-10-2016 11:01
  • Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

    Brak opisu obrazka
    INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE o otrzymanym dofinansowaniu w ramach realizacji zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Komprachcice – VII nabór”
    Data publikacji: 11-10-2016 14:06
  • Ogłoszenie

    Brak opisu obrazka
    Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”
    Data publikacji: 11-10-2016 10:25
  • Zaproszenie

    Brak opisu obrazka
    Brak opisu obrazka
    Data publikacji: 09-09-2016 14:25
Wersja XML