Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności pozostałe

 • Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

  info-new.png
  Data publikacji: 21-10-2020 13:53
 • Obwieszczenie

  Data publikacji: 19-02-2020 09:24
 • Informacja

  info-new.png
  Data publikacji: 13-11-2018 08:54
 • Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

  info-new.png
  Data publikacji: 09-10-2017 15:01
 • Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych

  info-new.png
  Projekt - projekt pn. „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, realizowany przez Izbę Rzemieślniczą z siedzibą w Opolu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9. Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.2. Rozwój kształcenia zawodowego. Poddziałanie 09.02.02 - wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr  RPOP.09.02-IP.03-16-001/16, zawartej między Województwem Opolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, a Izbą Rzemieślniczą w Opolu. Projekt realizowany będzie w okresie 01.03.2017 – 31.08.2018.
  Data publikacji:
 • Komunikat dotyczący uruchamiania syren

  komunikat-ikona.jpeg
  Komprachcice, 05-06-2017 r. KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE W SPRAWIE KRAJOWEGO ĆWICZENIA RENEGADE –SAREX 17/I.   Zawiadamiam mieszkańców Gminy Komprachcice , że w dniach 6 - 8 czerwca 2017r. odbędzie się  „ĆWICZENIE RENEGADE-SAREX 17/I z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”.  
  Data publikacji:
 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

  info-new.png
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice
  Data publikacji:
 • Informacja - godziny pracy Urzędu

  ogloszenie1.jpeg
  INFORMACJA W dniu 14 kwietnia 2017 r., tj w Wielki Piątek, Urząd Gminy w Komprachcicach czynny będzie do godz. 12.00. Do godziny 14.30 pełniony będzie dyżur: - w sekretariacie Urzędu, na I piętrze, - w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  Data publikacji: 13-04-2017 10:48
 • Tydzień mediacji

  znak-zapytania.jpeg
  Tydzień Mediacji – 20 października 2016 roku Międzynarodowy Dzień Mediacji Podczas Tygodnia Mediacji prowadzone będą dyżury przez mediatorów z Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich i Komendy Miejskiej Policji w Opolu, podczas których będzie można dowiedzieć się co to jest mediacja, w czym może pomóc i jak ułatwić rozwiązywanie pozasądowe sporów.
  Data publikacji: 17-10-2016 16:45
 • Informacja

  info-new.png
  Informacja dotycząca przeprowadzenia inwentaryzacji dzików na terenie Nadleśnictwa Prószków.
  Data publikacji: 13-10-2016 11:01
 • Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

  logo ogłoszenie.gif
  INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE o otrzymanym dofinansowaniu w ramach realizacji zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Komprachcice – VII nabór”
  Data publikacji: 11-10-2016 14:06
 • Ogłoszenie

  konsultacje-społeczne.jpeg
  Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”
  Data publikacji: 11-10-2016 10:25
Wersja XML