• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia na 2013

                                                                                   Komprachcice;  13.12.2012 r.

OGŁOSZENIE
 o otwartym konkursie ofert


     Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Komprachcice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych Gminy w 2013 roku:

1. Ochrona i promocja zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w części dotyczącej:
    1) Zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców Gminy.

    2) Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminy.
3.  Wspieranie i upowszechnianie kultury i sportu.

4. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy zagranicznej.


Na realizację powyższych zadań przewidziano w projekcie budżetu Gminy na rok 2013 następujące kwoty dotacji:

1. Zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców Gminy kwotę 60.000 zł,
2. Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminykwotę 60.000 zł,
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury i sportu kwotę 165.000 zł,
4. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy zagranicznej kwotę 20.000 zł.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego zawierająca: zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert oraz tryb i kryteria wyboru ofert znajduje się w odrębnym załączniku zamieszczonym poniżej.

Oferty na zadania publiczne należy składać w terminie do dnia 04 stycznia 2013 r.

Załączniki:

PDFTreść ogłoszenia konkursowego.pdf
DOCoferta - wzór.doc

Wersja XML

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice
tel. +48 77 403 17 00 - 02
fax +48 77 403 17 25
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7477589
w tym miesiącu: 78650
dzisiaj: 1693

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1