• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

  Komprachcice; 28.09.2010 r.

OGŁOSZENIE
 o otwartym konkursie ofert

     Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) Wójt Gminy Komprachcice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o nazwie „Krzewienie kultury i sportu na terenie Gminy”.
 
Na realizację powyższego zadania przewidziano dodatkowo w budżetu Gminy na rok 2010 kwotę dotacji w wysokości 30.000 zł.
W bieżącym roku Gmina przyznała dotychczas na zadanie pn: „Krzewienie kultury i sportu na terenie Gminy” dotację w kwocie 140.000 zł.
 
W 2009 roku Gmina przekazała organizacjom na w/w zadanie 150.000 zł kwoty dotacji.
 
Pełna treść ogłoszenia konkursowego zawierająca: wysokość środków publicznych, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert oraz tryb i kryteria wyboru ofert dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UG w Komprachcicach (www.bip.komprachcice.pl) i gminy Komprachcice (www.komprachcice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 października 2010 r.
 
Załączniki:
PDFPełna treść ogłoszenia konkursowego.pdf
DOCWzór oferty.doc 
Wersja XML

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice
tel. +48 77 403 17 00 - 02
fax +48 77 403 17 25
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7470153
w tym miesiącu: 71214
dzisiaj: 2284