Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice
tel./fax 77 4647 357, 77 403 17 20
e-mail:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach mieści się w budynku Urzędu Gminy i został powołany Uchwałą Nr XXXIII/191/97 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 grudnia 1997r. Jest to gminna jednostka organizacyjna.

Przedmiotem działania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych jest:

Kierownikiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych jest Pani mgr Anna Białoskórska.

Ponadto Zespół Obsługi Placówek Oświatowych prowadzi obsługę przedszkoli, szkół podstawowych i gminnego żłobka.

Wersja XML