Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach
ul. Opolska 3, 46-070 Komprachcice
tel. 77 4646158
http:     
gbp-komprachcice.pl
e-mail: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach powołana została przez Zarząd Gminy Komprachcice na podstawie pisma nr L.dz.I – 13/1/49 z dnia 16.01.1949 r., jako instytucja kultury działa na podstawie uchwały Nr XXV/158/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2013 r. (akt o nadaniu statutu instytucji kultury - uchwała Nr XXV/158/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2013 r.).

Biblioteka Publiczna w Komprachcicach została założona w 1949 roku. Pierwszym organizatorem, a zarówno Kierownikiem biblioteki był Stanisław Jaworski, pełniący funkcję kierownika Szkoły Podstawowej w Komprachcicach.

 Na terenie gminy Komprachcice działa obecnie Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Komprachcicach, posiadająca:

Gminna Biblioteka Publiczna na terenie gminy prowadzi działalność podstawową polegającą na:

Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach oprócz podstawowych zadań do jakich należy gromadzenie księgozbioru oraz wypożyczanie książek prowadzi szeroką działalność kulturalno-oświatową  na rzecz mieszkańców gminy w zakresie organizowania:

Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach jest Pani mgr Anna Wiercimok.

Wersja XML