Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach
ul. Ks.B.Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice
tel./fax 77 4647-305, tel. 77 4646 196
e-mail:
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach powołany został na podstawie Uchwały  Nr X/39/90 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30.03.1990 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej służy pomocą:

Poza pomocą finansową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych, pośredniczy w kontaktach z instytucjami, urzędami i organizacjami oraz kieruje do poradnictwa psychologicznego, prawnego i pedagogicznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:


Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pan mgr Waldemar Chmiel – zajmuje się sprawami organizacyjnymi sprawuje nadzór nad całością pracy GOPS-u.

Wersja XML