Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stałe Komisje Rady

VIII kadencja Rady Gminy Komprachcice

Komisja Społeczna
Agnieszka Zyzik - Przewodnicząca
Anita Jesse - Zastępca Przewodniczącej
Stanisław Korzekwa - Członek
Damian Piechaczek - Członek
Beata Smarzlik - Członek
Marcin Tworuszka - Członek - (od 14.05.2020)

Komisja Budżetowo-Gospodarcza
Maria Neumann - Przewodnicząca 
Sławomir Augustyniak - Zastępca Przewodniczącej
Anna Bodzioch - Członek - złożyła mandat radnego (8.01.2020)
Angelika Giza-Różyczka - Członek
Daniel Pawleta - Członek
Krzysztof Szopa - Członek

Komisja Rewizyjna
Józef Kremer - Przewodniczący
Waldemar Wencel - Zastępca Przewodniczącego
Gerard Zając - Członek
Łukasz Piechaczek - Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Anita Jesse - Przewodnicząca (od 6.02.2020)
Anna Bodzioch - Przewodnicząca - złożyła mandat radnego (8.01.2020)
Józef Kremer - Zastępca Przewodniczącej
Maria Neumann - Członek
Agnieszka Zyzik - Członek

Wersja XML