• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy

Wójt Gminy Komprachcice - mgr Leonard Pietruszka
 

Przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków:

Podczas nieobecności Wójta Gminy interesantów przyjmują: Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy lub Kierownicy Referatów.

Kompetencje Wójta Gminy określa Statut Gminy Komprachcice oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Wersja XML

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice
tel. +48 77 403 17 00 - 02
fax +48 77 403 17 25
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7467740
w tym miesiącu: 68801
dzisiaj: 2808