Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Organizacyjny

Sekretarzem Gminy, pełniącym funkcję Kierownika Referatu Organizacyjnego jest Pani mgr Maria Grot – tel. 774031703, e-mail:
 


Jakie sprawy można załatwić za pośrednictwem Sekretariatu:

 1. Poświadczenie własnoręczności podpisu,
 2. Potwierdzenie zgodności z oryginałem,
 3. Spisywanie zeznań świadków do celów emerytalno-rentowych,
 4. Składanie podań, wniosków decyzji kierowanych do Urzędu Gminy,
 5. Spisywanie testamentów.
Wersja XML