Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samodzielne stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej, archiwum

Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej, archiwum – mgr Elwira Cichos – tel. 774031724 e-mail:

 Jakie sprawy można załatwić:

 1. Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej oraz przygotowaniem rejestracji przedpoborowych.
 2. Prowadzenie akcji kurierskiej.
 3. Realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.
 5. Prowadzenie archiwum zakładowego.
Wersja XML