Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Stanu Cywilnego i Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich

Akty stanu cywilnego. Dowody osobiste, Zameldowania, Wymeldowania – pok. nr 2

 
Jakie sprawy można załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego:

 1. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego,
 2. Sprostowanie i uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,
 3. Uznanie ojcostwa,
 4. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 5. Zaświadczenie do ślubów konkordatowych,
 6. Wniosek o nadanie "Medali za długoletnie pożycie małżeńskie",
 7. Zawieranie małżeństw cywilnych,
 8. Rejestracja urodzeń i zgonów,
 9. Zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą,
 10. Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.

 

Jakie sprawy można załatwić w Biurze ewidencji ludności:

 1. Zameldowanie na pobyt stały,
 2. Wymeldowanie z pobytu stałego,
 3. Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy i powyżej,
 4. Wymeldowanie z pobytu czasowego do 2 miesięcy i powyżej,
 5. Wydawanie poświadczeń pobytu,
 6. Udostepnianie danych osobowych,
 7. Prowadzenie rejestru wyborców,
 8. Zameldowania i wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej,
 9. Wybory ławników sądowych,
 10. Nadawanie numeru PESEL,
 11. Wydawanie dowodów osobistych.
Wersja XML