Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Finansowy

Kierownikiem Referatu Finansowego i zarazem Skarbnikiem Gminy jest Pan mgr Łukasz Raida:
tel. 77 403 17 06, e-mail:


 PODATKI 


Jakie sprawy można załatwić w Podatkach:
 

 1. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych,
 2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
 3. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
 4. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych,
 5. Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego,
 6. Wydawanie zaświadczeń o wielkości uzytków rolnych gospodarstwa rolnego,
 7. Wydawanie zaświadczeń o hektarach przeliczeniowych,
 8. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 9. Sprawy związane z udzielaniem ulg, umorzeń, odroczeń płatności podatku,
 10. Sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi.


KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA 
 

KSIĘGOWOŚĆ 
 

KASA
 


 PŁACE             
 

Wersja XML