• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urzędy i instytucje

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice
tel. 77 403 17 00, 403 17 01, 403 17 02
fax  77 403 17 25
http: www.komprachcice.pl     
e-mail:


Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach
ul. Niemodlińska 2, 46-070 Komprachcice
tel. 77 4646-222
http: www.sokkomprachcice.pl
e-mail:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach
ul. Ks.B.Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice
tel./fax 77 4647-305
e-mail:


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
ul. Rolnicza 6, 46-070 Komprachcice
tel./fax 77 4646-234, 4646-258
e-mail:

 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICOM” w Komprachcicach
ul. Ks.B.Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice
tel. 77 4646-130

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach
ul. Opolska 3 ,46-070 Komprachcice
tel. 77 4646-158
http: www.komprachcice.wbp.opole.pl
e-mail:


Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice
tel./fax 77 4647-357, 403 17 20
e-mail:


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
ul. Szkolna 18, 46-070 Komprachcice
tel./fax 77 4646-040
http: www.osir.komprachcice.pl
e-mail:


Gabinet rehabilitacyjny
ul. Ks.B.Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice
tel. 77 4646-114


Urząd Pocztowy w Komprachcicach
ul. Szkolna 15, 46-070 Komprachcice
tel. 77 4646-224

 
Bank Spółdzielczy „Bank Rolników”
Ekspozytura w Komprachcicach
ul. Kolejowa 2,46-070 Komprachcice
tel. 77 4646-863

Wersja XML

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice
tel. +48 77 403 17 00 - 02
fax +48 77 403 17 25
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7467746
w tym miesiącu: 68807
dzisiaj: 2814