• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strony głównej
BIP

Związki Gmin

Związek Gmin „PROKADO”

Gmina Komprachcice należy również do Związku Gmin ,,PROKADO’’, który istnieje już od 11 listopada 1993 r. Działa na podstawie uchwalonego statutu w oparciu o ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Związek jest jednostką samofinansującą się. Jest związkiem czterech gmin: obok gminy Komprachcice w skład Związku wchodzą: Dąbrowa, Krapkowice, i Prószków.

Zadaniem Związku jest produkcja i przesyłanie wody dla poszczególnych gmin wraz z eksploatacją urządzeń wodociągowych Związku.

Majątek Związku stanowią:Związek Gmin Śląska Opolskiego

Gmina Komprachcice należ również do Związku Gmin Śląska Opolskiego.

Związek Gmin Śląska Opolskiego działa już od 1991 r. Zrzesza ogromną większość miast i gmin Opolszczyzny. Związek wspiera samorządy w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów. Celem statutowym Związku jest społeczny i gospodarczy rozwój gmin i całego regionu.

Przynależność gminy Komprachcice do Związku umożliwia: wymianę doświadczeń, wzajemną pomoc samorządów,  integrację  regionu, a przede wszystkim podniesienie poziomu społeczno – gospodarczego gmin, które przyczyniają się do rozwoju całej Opolszczyzny. Władze samorządowe Śląska Opolskiego wyrażają poparcie dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej, co widoczne jest również w gminie Komprachcice.

Będąc jednym z członków  Związku staramy się stworzyć jak najlepsze warunki dla potencjalnych inwestorów poprzez: budowę kanalizacji, uzbrajanie terenów pod inwestycje, uregulowaną gospodarkę odpadową,  zwodociągowanie i stelefonizowanie gminy itp.


Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice
tel. +48 77 403 17 00 - 02
fax +48 77 403 17 25
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7252830
w tym miesiącu: 133656
dzisiaj: 7021