• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie PARTNER

Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER” w Komprachcicach powstało na wniosek Przewodniczącego w 1997 r. w oparciu o podpisany układ partnerski między gminami Komprachcice i Hasbergen.

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:Stowarzyszenie „PARTNER” dostaje dotację z budżetu gminy na realizację zadań publicznych w zakresie „współpracy z zagranicznymi gminami, z którymi podpisano umowy o współpracy” na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późn. zm.).
Posiada swój statut i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wersja XML

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice
tel. +48 77 403 17 00 - 02
fax +48 77 403 17 25
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7540849
w tym miesiącu: 34111
dzisiaj: 1153

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1