• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświata

W gminie Komprachcice funkcjonują: szkoły podstawowe, przedszkola.

Rok szkolny 2017/2018 stan na dzień 30.09.2018 r.

L.p.
 Nazwa placówki
Liczba uczniów/dzieci*
Liczba
Oddziałów szkół/przedszkoli*
1.
 
 
 2.
 3. 
4.
 
5.
 
6.
7.
8.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
oddziały gimnazjalne
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowaj Wsi
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Domecku
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Wawelnie
Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowaj Wsi
Przedszkole Publiczne w Ochodzach
243
 
59
71
 
62/25*
 
66/25*
 
113*
50*
25*
13
 
4
6
 
8/1*
 
7/1*
 
5*
2*
1*
          Ogółem
501/238*
38/10*
 
Na terenie Gminy Komprachcice działają następujące szkoły:

Na terenie Gminy Komprachcice działają następujące przedszkola:

Wersja XML

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice
tel. +48 77 403 17 00 - 02
fax +48 77 403 17 25
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7540860
w tym miesiącu: 34122
dzisiaj: 1164

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1