Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświata

W gminie Komprachcice funkcjonują: szkoły podstawowe, przedszkola.

Rok szkolny 2022/2023 stan na dzień 30.09.2022 r.

L.p.
 Nazwa placówki
Liczba uczniów/dzieci*
Liczba
Oddziałów szkół/przedszkoli*
1.
 
 2.
 
 3. 
4.
5.
6.
7.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowaj Wsi
Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowaj Wsi
Przedszkole Publiczne w Ochodzach
261
 
88
 
71/42*
72/42*
139*
50*
25*
15
 
7
 
8/2*
7/2*
6*
2*
1*
          Ogółem
492/84*
37/13*
* liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Komprachcice działają następujące szkoły:

Na terenie Gminy Komprachcice działają następujące przedszkola:

Na terenie Gminy Komprachcice znajduje się żłobek:

Wersja XML