• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Infrastruktura

Komunikacja

Drogowy układ komunikacyjny w gminie Komprachcice tworzą drogi wojewódzkie i powiatowe umożliwiające dojazd do najważniejszych miejsc w województwie, oraz sieć dróg gminnych i osiedlowych umożliwiająca dojazd mieszkańcom do miejsc zamieszkania jak również swobodne poruszanie się po obszarze całej gminy, większość dróg jest utwardzona brukiem lub nawierzchnią asfaltowo-betonową.

Od strony południowo zachodniej przez gminę przebiega autostrada A4 - do której dostępność umożliwia węzeł Prądy od strony zachodniej i węzeł Dąbrówka od strony południowej.

Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe- regionalna Opole- Nysa oraz linia Opole- Wrocław.

Do wszystkich miejscowości gminy Komprachcice dojeżdżają autobusy komunikacji miejskiej (nr 8, 16, 80) oraz do Wawelna autobusy PKS.

Na terenie gminy mieści się Lotnisko Aeroklubu Opolskiego (Polska Nowa Wieś).


Telekomunikacja

Gmina Komprachcice posiada sieć telekomunikacyjną pokrywającą obszar całej gminy do której podłączone są wszystkie instytucje oraz większość mieszkańców.

Mieszkańcy gminy mają dostępność do wszystkich sieci telefonii komórkowej.

W latach 2012-2013 została zbudowana sieć światłowodowa (Internet szerokopasmowy) - realizowane są przyłącza abonenckie.


Wodociągi

Gmina Komprachcice jest zwodociągowana w 100% i ciągle rozbudowuje się sieć na nowych osiedlach mieszkaniowych.


Gospodarka ściekowa

Dobiega końca proces kanalizowania sołectw gminy. W roku 2014 zostaną zakończone prace budowlane w ostatnich trzech sołectwach gminy Komprachcice tj. w Domecku, Ochodzach i Wawelnie. Sieć kanalizacyjna tak jak i wodociąg jest nieustannie rozbudowywana na nowo powstających osiedlach mieszkaniowych.


Edukacja ekologiczna

Szeroka kampania edukacyjna społeczeństwa ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i dzieci poprzez:


Energia elektryczna

Przez obszar gminy przebiegają linie napowietrzne wysokich napięć:

Gospodarstwa domowe oraz instytucje i zakłady zasilane są liniami średnich i niskich napięć.

Oświetlenie ulic  zostało w roku 2012 zmodernizowane, chociaż kilkanaście nowych dróg czeka na proces budowy oświetlenia w latach następnych, jego brak limituje niewystarczający budżet gminy na wiele zadań gminy.


Gaz

W ostatnich latach realizowany jest program gazyfikowania gminy. Po planowanym zakończeniu realizowanej inwestycji bez sieci gazowniczej pozostaje sołectwo Domecko, Dziekaństwo i Ochodze.

Wersja XML

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice
tel. +48 77 403 17 00 - 02
fax +48 77 403 17 25
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7457988
w tym miesiącu: 59049
dzisiaj: 1847