Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Polska Nowa Wieś

 

PDFUchwała 1.2019 w sprawie wyboru Sołtysa sołectwa Polska Nowa Wieś.pdf
PDFUchwała 2.2019 w sprawie wyboru Rady Sołeckiej sołectwa Polska Nowa Wieś.pdf
 

 

Sołectwo

Polska Nowa Wieś

Liczba

mieszkańców

1 721

Powierzchnia

1 314,92  ha

Sołtys

Łukasz Dydzik

Organizacje

Pozarządowe

OSP Polska Nowa Wieś,

Aeroklub Opolski

Miejsca

Spotkań

Świetlica w remizie OSP

Obiekty publiczne

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w

Polskiej Nowej Wsi,  

Publiczne Przedszkole w Polskiej Nowej Wsi,

Kościół – parafia pw. Nawiedzenia NMP w Polskiej Nowej

Wsi

Inne

Na terenie sołectwa znajduje się lotnisko Aeroklubu Opolskiego

 

 

Wersja XML