• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Osiny

PDFUchwała 1.2019 w sprawie wyboru Sołtysa sołectwa Osiny.pdf
PDFUchwała 2.2019 w sprawie wyboru Rady Sołeckiej sołectwa Osiny.pdf
 

 

Sołectwo

Osiny

Liczba

mieszkańców

532

Powierzchnia

124,98  ha

Sołtys

Maria Lauterbach

Organizacje

Pozarządowe

Nieformalna grupa wielbicieli Osin

Miejsca

Spotkań

Plac zabaw i boisko (ul. Opolska)

Świetlica wiejska przy ul. Opolskiej

Projekty, inicjatywy wydarzenia

Zrealizowane:

Utworzenie placu zabaw – zagospodarowanie terenu i wyposażenie

Przygotowanie terenu na boisko do piłki nożnej

Utworzenie placu do gry w koszykówkę

Budowa wiaty wraz z wyposażeniem (stoły, ławy)

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej

Coroczna organizacja festynu na przywitanie lata

Inne

Na terenie sołectwa znajduje się Kościół ewangelicki z cmentarzem

 

 

Wersja XML

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice
tel. +48 77 403 17 00 - 02
fax +48 77 403 17 25
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7549654
w tym miesiącu: 42916
dzisiaj: 4976

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1