Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Komprachcice

PDFUchwała 1.2019 w sprawie wyboru Sołtysa sołectwa Komprachcice.pdf
PDFUchwała 2.2019 w sprawie wyboru Rady Sołeckiej sołectwa Komprachcice.pdf
 

 

Sołectwo

Komprachcice

Liczba

mieszkańców

2 807

Powierzchnia

890,37  ha

Sołtys

Joachim Labusga

Organizacje

Pozarządowe

Koło DFK

Miejsca

Spotkań

Plac zabaw i kompleks boisk przy OSIR (ul. Sportowa),

kompleks boisk przy ul. Rolniczej,

świetlice w Samorządowym Ośrodku Kultury

Obiekty publiczne

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w
 Komprachcicach

 Publiczne Przedszkole w Komprachcicach

 Ośrodek Sportu i Rekreacji

 Samorządowy Ośrodek Kultury

 Gminna Biblioteka Publiczna

 Urząd Gminy

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 Ośrodek Zdrowia

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

Projekty, inicjatywy wydarzenia

Projekty kulturalno- rozrywkowe:

festyn parafialny


 

 

Wersja XML