Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Dziekaństwo

 PDFUchwała 1.2019 w sprawie wyboru Sołtysa sołectwa Dziekaństwo.pdf
PDFUchwała 2.2019 w sprawie wyboru Rady Sołeckiej sołectwa Dziekaństwo.pdf
 

Sołectwo

  Dziekaństwo

Liczba

mieszkańców

258

Powierzchnia

127,50 ha

Sołtys

 Michał Paterak

Miejsca

Spotkań

Dom spotkań ul. Polna 3

Plac zabaw ul. Wodna

Projekty, inicjatywy wydarzenia

Zrealizowane:

- Budowa Domu spotkań wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

- Uporządkowanie terenu po rozebranym budynku straży pożarnej, na którym gmina wybudowała plac zabaw dla dzieci

- Remont zabytkowej kapliczki z 1868r.

- budowa placu zabaw – projekt prowadzony przez Urząd Gminy

- wyposażenie pracowni komputerowej w Domu Spotkań – projekt prowadzony przez Urząd Gminy

Inne

Na terenie wsi znajduje się zabytkowa kapliczka z 1876 roku wybudowana przez młynarza


 

 

Wersja XML