Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Domecko

Brak opisu obrazka

 

PDFUchwała 1.2019 w sprawie wyboru Sołtysa sołectwa Domecko.pdf
PDFUchwała 2.2019 w sprawie wyboru Rady Sołeckiej sołectwa Domecko.pdf
 

 

 

Sołectwo

Domecko

Liczba

mieszkańców

1227

Powierzchnia

734,20 ha

Sołtys

Daniel Litwiniec

Organizacje

Pozarządowe

Ochotnicza Straż Pożarna Domecko

Koło DFK

Miejsca

Spotkań

    Świetlica w remizie OSP Domecko (boczna ul. Opolska)

    Świetlica Koła DFK (ul. Opolska)

    Plac zabaw przy remizie OSP Domecko (boczna ul. Opolskiej)

    Plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku (ul.
    Opolska)

 

Obiekty publiczne

Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku z oddziałem przedszkolnym,

Oddział gminnej biblioteki Publicznej,

Kościół – Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego

serca NMP w Domecku

 

Projekty, inicjatywy wydarzenia

Inwestycyjne:

   Budowa placu zabaw – projekt realizowany przez Urząd Gminy

Inne

  Sołectwo obejmuje wieś Domecko wraz z przysiółkiem Pucnik


 

 

Wersja XML