• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU  FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL informuje o przedłużeniu rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie

„Kuźnia przedsiębiorczości”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych gospodarki w regionie.

Formularze rekrutacyjne do ścieżki samozatrudnienia oraz ścieżki przekwalifikowania będą przyjmowane

do 26 listopada 2012 r.

Więcej informacji w załączniku.
DOCKP - nabór 2.doc
Wersja XML

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice
tel. +48 77 403 17 00 - 02
fax +48 77 403 17 25
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7356213
w tym miesiącu: 67987
dzisiaj: 1894