Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

W związku z pracami związanymi z modernizacją bazy danych gruntów i budynków Gminy Komprachcice prowadzonymi przez Starostę Opolskiego informuje się mieszkańców gminy, że dane będą zbierane m.in. bezpośrednio poprzez wizję lokalną i rozmowy  z właścicielami nieruchomości. Osoby zbierające dane będą się legitymować imiennym upoważnieniem wydanym przez Starostę Opolskiego.

PDFinformacja.pdf

Wersja XML