Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie dla rolników z zakresu BHP

W dniu 28.03 br. o godz. 10.00 w siedzibie OSP w Domecku odbędzie się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym. W trakcie szkolenia przeprowadzone zostaną również pokazy: bezpiecznej obsługi pilarek łańcuchowych do drewna, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz środków ochrony indywidualnej.  Organizator szkolenia: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu.

Wersja XML