Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenia e-learningowe

      Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w spotkaniu otwierającym projekt w Opolu o nazwie: „Profesjonalny Wolontariat” w dniu 15.02.2012 r. (środa) o godz. 16.00 – 18.00 w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Żeromskiego 3 www.trzecisektor.opole.pl <http://www.trzecisektor.opole.pl/
 
      Projekt skierowany jest do pracowników i wolontariuszy Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Wolontariatu, pracowników JST odpowiedzialnych za współpracę z NGO, przedstawicieli NGO na terenie województwa opolskiego.
 
      Celem głównym projektu jest skoordynowanie działań na rzecz rozwoju wolontariatu dla pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej na terenie województwa opolskiego.
 
Szkolenia w formie e-learningu zapewnią Państwu:
 
ELASTYCZNE GODZINY NAUKI
ELASTYCZNE MIEJSCE NAUKI
MULTIMEDIALNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
MOŻLIWOŚĆ KOMUNIKACJI Z INNYMI UCZESTNIKAMI SZKOLENIA
 
      Warunkiem przystąpienia uczestników do projektu „Profesjonalny wolontariat” jest uzupełnienie i przesłanie dostępnych na stronie http://opolskiengo.pl http://opolskiengo.pl/ dokumentów zgłoszeniowych.
 
      Więcej o szkoleniach w załączniku DOCPISMO INFORMACYJNO-PROMOCYJNE_PW_e-learning.doc
Wersja XML